กิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค NEW NORMAL ประการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค New Normal ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส...

Read More

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค NEW NORMAL ประการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค New Normal ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส...

Read More

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค New Normal ประการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในยุค New Normal ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช...

Read More

กิจกรรม “เปิดตัวกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563″

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  จัดกิจกรรม “เปิดตัวกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวก่อนการจัดกิจกรรม กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 จริง ในวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563  ณ สนามวิทยาลัยฯดุสิตพณิชยการ

239364 - Copy239361239358 - Copy 239358 239359 239360  239363 - Copy 239363  239364

Read More

กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลียว ไชยเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน รวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์...

Read More

กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

Read More

กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัยสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา  ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัยสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

Read More

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลียว ไชยเพชร วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม “เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข และรู้จักการทำกิจกรรมอย่างมีระบบแบบแผนที่ถูกต้องของสังคม เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติ COVIT-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางวิทยาลัยได้ กำหนดการเลือกตั้งผ่านระบบ Onlineย ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage “dcc activity...

Read More

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลียว ไชยเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน รวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ไปยัง Facebook Fanpage DCC Activtiy...

Read More

กิจกรรมเลือกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น...

Read More