กิจกรรม “รณรงค์วันเอดส์โลก”

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี และศูนย์บริการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์วันเอดส์โลก” ร่วมกับเขตราชเทวี ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันเอดส์โลก ที่จะตรงกับวันที่ 1ธันวาคม ของทุกปี

76887337_3272805192736596_2121603265995997184_n 78583305_3272805339403248_2221475910056411136_n 78641989_3272805456069903_5157293980534177792_n 79281975_3272805556069893_2288422772184973312_n69658165_3057354757614975_3163565716439826432_n 69925190_3057355044281613_1788681547516215296_n

Read More

กิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  เข้าร่วมกิจกรรม “ราชเทวีปลอดบุหรี่” ที่จัดโดยสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 คน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนรวมทั้งชุมชนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป...

Read More

กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำนักศึกษาและสมาชิกในชมรมต่อต้านยาเสพติดของวิทยาลัยฯ ดุสิตพณิยการ รวม 200 คน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนรวมทั้งชุมชนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป...

Read More

กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำนักศึกษาและสมาชิกในชมรมต่อต้านยาเสพติดของวิทยาลัยฯ ดุสิตพณิยการ รวม 200 คน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนรวมทั้งชุมชนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป...

Read More

กิจกรรม “รุกเพื่อลดเอดส์ ปี 2562″

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ จัดกิจกรรม “รุกเพื่อลดเอดส์ ปี 2562″ ณ ห้องประชุมเฉลียว ไชยเพชร และสนามอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการเข้าบูธฐานต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายจาก พระปลัด สุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ และการจัดกิจกรรมจากทีมงานจากกองควบคุมโรคเอดส์...

Read More

กิจกรรม เดินรณรงค์การงดสูบุหรี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การงดสูบุหรี่ ณ บริเวณ รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีในโครงการ “ราชเทวีสดใส ปลอดภัยจากบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี...

Read More

งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ฝ่ายปกครอง นำนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 1 และ 2 มาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อป้องกันและป้องปรามการใช้สารเสพติดในหมู่นักศึกษา

ตรวจปัสสาวะครั้งที่2_๑๘๐๘๒๙_0004ตรวจปัสสาวะครั้งที่2_๑๘๐๘๒๙_0003   ตรวจปัสสาวะครั้งที่2_๑๘๐๘๒๙_0006ตรวจปัสสาวะครั้งที่2_๑๘๐๘๒๙_0005ตรวจปัสสาวะครั้งที่2_๑๘๐๘๒๙_0002

Read More

งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ฝ่ายปกครอง นำนักศึกษา ชั้น ปวช. ปี 1 ,2 และ 3   มาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อป้องกันและป้องปรามการใช้สารเสพติดในหมู่นักศึกษา

ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0006ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0005ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0001 ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0010ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0009ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0011ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0002 ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0004   ตรวจปัสสาวะครั้งที่1_๑๘๐๘๒๙_0008

Read More

กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำนักศึกษาและสมาชิกในชมรมต่อต้านยาเสพติดของวิทยาลัยฯ ดุสิตพณิยการ รวม 200 คน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ และเอกชนรวมทั้งชุมชนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป...

Read More

กิจกรรม ปฏิบัติธรรมนำวินัยน้อมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น...

Read More