จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการจากกระทรวงแรงงาน ในหัวข้อ “งานอะไร ตรงใจวัยรุ่น” ณ ห้องประชุมเฉลียว ไชยเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ...

Read More

จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ประสบการณ์วิชาชีพ สู่ตลาดแรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การตกแต่งกระเป๋าเดคูพาจ การทำพวงกุญแจนกฮูกจากดินไทย  เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ และมีการรับสมัครงานจากฝ่ายบุคคลของบริษัทต่าง ๆ มากมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งงานและใช้บริการจัดหางานของรัฐได้สะดวกมากขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษามีรายได้พิเศษขณะเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว 3...

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ครั้งที่ 1โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ประสบการณ์วิชาชีพ สู่ตลาดแรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การตกแต่งกระเป๋าเดคูพาจ การทำพวงกุญแจนกฮูกจากดินไทย การทำขนมบราวนี่ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ และมีการรับสมัครงานจากฝ่ายบุคคลของบริษัทต่าง ๆ มากมาย...

Read More

กิจกรรม วันนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม วันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3

DSCN8279 DSCN8280 DSCN8284 DSCN8287 DSCN8298 DSCN8299 DSCN8302 DSCN8309 DSCN8314 DSCN8319 DSCN8329 DSCN8332

Read More

กิจกรรม “อบรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในระดับประชาคมเศรษฐกิจกาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2201 อาคารดุสิตศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ฝ่ายแนะแนวอาชีพจัดกิจกรรม “อบรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในระดับประชาคมเศรษฐกิจกาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 57-page-001

Read More

งาน Mini Job Fail ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณบริเวณใต้อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดงาน Mini Job Fail ประจำปีการศึกษา 2557

Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-001 Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-002 Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-003 Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-004 Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-005 Job Fair ปีการศึกษา 2557-page-006

Read More

กิจกรรม ปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ี 30 มกราคม 2557 ณ ห้อง 2202 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงาน 2556-page-001

Read More

กิจกรรม Mini Job Fair ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณบริเวณใต้อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรม Mini Job Fair ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรม Mini Job Fair 2556-page-001 กิจกรรม Mini Job Fair 2556-page-002 กิจกรรม Mini Job Fair 2556-page-003

Read More

กิจกรรม อบรมทายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลียว  ไชยเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัด กิจกรรม อบรมทายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมอบรมการทายอาชีพ 2556-page-001 กิจกรรมอบรมการทายอาชีพ 2556-page-002 กิจกรรมอบรมการทายอาชีพ 2556-page-003

Read More