การฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  เวลา 14.15 น...

Read More

กิจกรรม DUSIT Big cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ 20 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของครูและนักศึกษาทุกคนเพราะสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ทุกพื้นที่ในดุสิตจึงต้องสะอาดและปลอดภัย

90119563_3446453152038248_4743185526050258944_n90066276_1470278503141746_3012332981575483392_n90623240_1470278473141749_2304333362568888320_n90024404_1470278536475076_8829242361482575872_n

Read More

อบรมโครงการ “ราชเทวีพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน” จัดโดยสำนักงานเขตราชเทวี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายอาคารสถานที่มอบหมายให้อาจารย์ณรงค์   รัตนเพียร และนายณัฐพล  ฤกษณันท์ เข้าร่วมรับการอบรมโครงการ ”ราชเทวีพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน” จัดโดยสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค และลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น...

Read More

โครงการป้องกันไข้เลือดออก กิจกรรม ฉีดพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายอาคารสถานที่ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี ฉีดพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 18    พฤศจิกายน 2556 ในบริเวณวิทยาลัยฯ และกำจัดแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

DSC07831 DSC07847 DSC07868 DSC07892

Read More

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น...

Read More

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ที่ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์เฉลียว  ไชยเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา และเงินช่วยเหลือ จากสวัสดิการวิทยาลัยฯ   สมาคมศิษย์เก่าดุสิตพณิชยการ คณาจารย์ และนักศึกษา แก่ครอบครัวของ นายเกษมโชค เจียรนัย ห้อง 3/6 และนายณัฐพล  เมืองจันทร์ ห้อง 2/7

IMG_1839IMG_1840OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Read More