Monthly Archives กรกฎาคม 2014

กิจกรรม “ประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม “การประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา” โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม

10500532_738915026165557_2236520620098228960_n 10547581_738914866165573_3436093496115614163_n

Read More

กิจกรรม “ประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม ”การประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม...

Read More