กิจกรรม “ประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม ”การประชุมพิจารณาเครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมคำอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม

10492223_732294753494251_28816930971345955_n 10534585_732294710160922_3764801924077129749_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>