กิจกรรม “ประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรม “การประชุมวิพากษ์ ร่าง เกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาชีวศึกษา” โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยวิทยาวัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการได้ส่ง อาจารย์สุภาภรณ์  ศิวกีรีตตนะ เข้าร่วมประชุม

10500532_738915026165557_2236520620098228960_n 10547581_738914866165573_3436093496115614163_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>