วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลียว  ไชยเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ

DSCN0106 DSCN0100 DSCN0098 DSCN0099 DSCN0093 DSCN0116 DSCN0120 DSCN0121 DSCN0122 DSCN0123 DSCN0125 DSCN0126 DSCN0127 DSCN0128 DSCN0129 DSCN0131 DSCN0134 DSCN0143 DSCN0148 DSCN0157 DSCN0169 DSCN0175 DSCN0177 DSCN0178 DSCN0180 DSCN0182

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>