ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 4 เพื่่อเตรียมเอกสารในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ปี 2561

ประชุมประกัน_๑๘๐๘๑๔_0006429054

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>