Category ไม่มีหมวดหมู่

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ  ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

นเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่  26 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2,3 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

DSCN5387 DSCN5388 DSCN5389 DSCN5390 DSCN0501DSCN5392

Read More

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  1 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00-11.30 น...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  19 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2,3 และระดับชั้น ปวส...

Read More

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  31 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

DSCN9842 DSCN9847 DSCN9850 DSCN9855 DSCN9866 DSCN9877

Read More