Monthly Archives กรกฎาคม 2014

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  19 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2,3 และระดับชั้น ปวส...

Read More