Monthly Archives มิถุนายน 2017

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช...

Read More