โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางในการร่วมกันดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

DSCN0767 DSCN0765 DSCN0755 DSCN0747 DSCN0726 DSCN0721 DSCN0718 DSCN0712 DSCN0713 DSCN0717

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>