โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

นเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางในการร่วมกันดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

DSCN3218 DSCN3230 DSCN3232 DSCN3235 DSCN3246

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>