โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

21729079_2022615697767483_1796375455_n 21729083_2022615637767489_443965238_n 21729184_2022615247767528_1630557086_n 21729408_2022615627767490_404747996_n 21729503_2022615361100850_1174257048_n 21729516_2022615777767475_1856273913_n 21733171_2022615484434171_891662182_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>