โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ  ปวช.ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

21733178_2022615131100873_484416320_n 21733344_2022615071100879_1354056823_n 21741384_2022615787767474_1184360755_n 21741398_2022615621100824_300128760_n 21744418_2022615067767546_540082856_n 21744538_2022615307767522_252664709_n (1) 21744538_2022615307767522_252664709_n 21744633_2022616481100738_1159389326_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>