โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  19 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2,3 และระดับชั้น ปวส.ปี่ที่ 1,2 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5) unnamedunnamed (5) unnamed unnamed (3) unnamed (4) unnamed (2) unnamed (1)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>