โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่  1 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองในการหาแนวทางกันในการดูแลให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DSCN0453 DSCN0457 DSCN0467 DSCN0470 DSCN0477 DSCN0495 DSCN0501

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>