โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันเสาร์ที่  2 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบผลและแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

download (1) download (3) download (6) P1010002

Read More

โครงการ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษาดำเนินโครงการประกวด ”หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม” มีระยะเวลาดำเนินการ   5  เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  2555 – ธันวาคม 2555  ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผลการประกวดการดำเนินกิจกรรมดีเด่น ดังนี้

รา...

Read More