เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”
50 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “รวมพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน
การประชุมวิชาการ

  สมัครงาน


  สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา  [2015-05-28 13:28:14]  [More...]
  รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย  [2015-05-28 13:17:59]  [More...]
  รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย  [2015-05-28 12:46:49]  [More...]
  รัสมัครงาน บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำจัด  [2015-05-28 12:43:09]  [More...]
  รับสมัครงาน เครือสหพัฒน์  [2015-05-28 12:31:11]  [More...]
  สอนใจสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น  [2015-05-26 10:33:49]  [More...]
  รับสมัครงาน แจสเบอร์รี่ จำกัด  [2015-05-20 09:33:39]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท เวิร์บ จำกัด เจ้าของกิจการร้าน storyline  [2015-05-20 09:28:25]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกัรชีวิต  [2015-05-14 15:28:22]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2015-05-14 15:20:22]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์