เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ที่ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมผูนำนักศึกษา กิจกรรม ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการคนดีศรีดุสิต “กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และกิจกรรม วันแห่งชัยชนะ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ได้มอบหมายให้อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”

  สมัครงาน


  รับสมัครพนักงาน บริษัทcute press  [2016-06-23 14:56:43]  [More...]
  รับสมัคร พนักงานขาย บริษัทMISIS   [2016-06-21 15:21:27]  [More...]
  รับสมัครงานบริษัท Bupa  [2016-06-13 14:26:32]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์จุฬา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานเข้าทำงาน  [2016-06-01 14:01:56]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท มาคาน จำกัด  [2016-06-01 13:57:21]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บ.บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  [2016-06-01 13:34:53]  [More...]
  รับสมัตรพนักงานบริษัท lambda Scientific จำกัด  [2016-06-01 13:28:00]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บ.นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  [2016-06-01 13:19:45]  [More...]
  บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จํากัด  [2016-05-12 10:21:46]  [More...]
  บริษัท พรเพ็ญ แอคเคานท์ติ้ง จำกัด  [2016-04-26 13:21:53]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์