เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช. อย่างมีคุณภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายแกนนำ”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช 3 อย่างมีคุณภาพ

  สมัครงาน


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2016-02-05 14:04:30]  [More...]
  บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  [2016-02-05 14:00:25]  [More...]
  ธนาคารธิสโก้  [2016-02-02 14:46:41]  [More...]
  บ.ทรูทัช จำกัด  [2016-02-01 13:09:03]  [More...]
  บ.ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด  [2016-02-01 13:05:29]  [More...]
  โรงพยาบาลสงฆ์  [2016-02-01 13:00:35]  [More...]
  JOBTOPGUN  [2016-01-22 13:54:32]  [More...]
  ่Jeffer เจฟเฟอร์   [2016-01-20 14:00:19]  [More...]
  mandarin oriental bangkok   [2016-01-20 13:53:30]  [More...]
  บริษัท วี พี พี   [2016-01-20 13:58:20]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์