เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายอบรมผู้นำ” ของนักศึกษาระดับ ปวช. ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  สมัครงาน


  รับสมัครงาน ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม  [2015-03-30 15:22:04]  [More...]
  รับสมัครงานบริษัท เอ็ม ซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  [2015-03-26 10:50:30]  [More...]
  บริษัท เบสท์ รีฟัน จำกัด  [2015-03-17 14:17:30]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้   [2015-03-17 14:21:37]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท วี.พี.พี.ฯ  [2015-03-16 13:24:21]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด  [2015-03-09 12:19:28]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  [2015-03-05 11:10:01]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท รัชดาฟู้ด (เชสเตอร์ กริลล์)  [2015-03-05 10:26:43]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท ยูอีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  [2015-03-05 10:12:22]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด  [2015-03-05 09:50:50]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์