เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด”
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม ศึกษาดูงาน การไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง)
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  สมัครงาน


  รับสมัครงาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด   [2015-10-06 14:41:21]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บ.ไอเอสเอส ซัพพอร์ตเซอร์วิส จำกัด  [2015-09-23 14:58:13]  [More...]
  รับสมัครงานบริษัท Mechanika จำกัด  [2015-09-23 14:52:42]  [More...]
  รับสมัครงาน บ.ไทยประกันชีวิต  [2015-09-23 14:48:22]  [More...]
  รับสมัครงานบ.โออิชิกรุ๊ป  [2015-09-23 14:45:27]  [More...]
  รับสมัครบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย  [2015-09-10 15:02:40]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท แอล เค เอส มอร์เตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  [2015-09-09 12:10:42]  [More...]
  รับสมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  [2015-09-07 11:06:30]  [More...]
  รับสมัครงาน Big C  [2015-09-07 08:01:15]  [More...]
  รับสมัครงาน Jupiter  [2015-09-02 11:05:04]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์