เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กราฟิกดีไซน์”
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “เสวนารู้เท่าทันยาเสพติด”
โครงการโรงเรียนสึขาว “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว”

  สมัครงาน


  โครงการ ไทย ไดมอนด์ ซิตี้ (Thai Diamond City)  [2015-11-20 14:15:25]  [More...]
  บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์   [2015-11-19 14:11:52]  [More...]
  บริษัท ทรู ทัช จำกัด  [2015-11-19 13:59:20]  [More...]
  บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  [2015-11-19 13:54:20]  [More...]
  สำนักงานใหญ่ ไทยประกันชีวิต  [2015-11-12 15:11:04]  [More...]
  บริษัท บี ทู เอส จำกัด  [2015-11-09 13:17:51]  [More...]
  www.AVISVan.com  [2015-11-09 13:15:35]  [More...]
  บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด  [2015-11-09 13:13:17]  [More...]
  บริษัท แอด ไอดาอิ จำกัด  [2015-11-09 13:07:43]  [More...]
  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  [2015-11-09 13:03:40]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์