เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช 3 อย่างมีคุณภาพ
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม ศึกษาดูงาน การไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง)
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช 3 อย่างมีคุณภาพ

  สมัครงาน


  บริษัท ทรู ทัช จำกัด  [2014-11-26 15:27:48]  [More...]
  บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด  [2014-11-25 14:59:40]  [More...]
  บริษัท นามิ ฟู้ดส์ จำกัด  [2014-11-20 15:36:39]  [More...]
  เชสเตอร์ กริลล์ สาขา เดอะ ซ็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9  [2014-11-20 15:29:31]  [More...]
  บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  [2014-11-20 15:25:40]  [More...]
  บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด  [2014-11-19 15:06:22]  [More...]
  บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  [2014-11-19 14:47:12]  [More...]
  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  [2014-11-19 14:42:57]  [More...]
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  [2014-11-18 15:08:00]  [More...]
  บริษัท สิริรัตน ธุรกิจการบัญชี จำกัด  [2014-11-18 15:03:24]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์