เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายอบรมผู้นำ” ของนักศึกษาระดับ ปวช. ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

  สมัครงาน


  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  [2015-01-20 14:28:18]  [More...]
  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (KEC)  [2015-01-20 14:22:22]  [More...]
  บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  [2015-01-20 14:07:46]  [More...]
  บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  [2015-01-19 15:41:32]  [More...]
  บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด  [2015-01-19 15:36:45]  [More...]
  TESCO Lotus  [2015-01-19 15:18:39]  [More...]
  Krungsri Consumer  [2015-01-19 15:12:36]  [More...]
  บริษัท เวบแพก กรุ๊ป จำกัด  [2015-01-19 15:02:35]  [More...]
  ร้านโยชิโนยะ ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  [2015-01-19 14:50:00]  [More...]
  Staft Part-time งานเทศกาล "จังหวะแผ่นดิน เทศกาลโลก"   [2015-01-12 13:43:02]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์