เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2013-11-22]  [More...]
  ประกาศนักศึกษาชาย ปีการศึกษา 2556การลงบัญชีทหารกองเกิน (ผู้ที่เกิด ปี 2539)  [2013-11-22]  [More...]
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รุ่น 2  [2013-11-22]  [More...]
  I-DIRECT INSURANCE BROKER CO.,LTD.  [2014-07-22 14:40:21]  [More...]
  หอสมุดแห่งชาติ(ท่าวาสุกรี)  [2014-07-22 14:34:31]  [More...]
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  [2014-07-22 14:22:18]  [More...]
  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  [2014-07-18 14:15:06]  [More...]
  บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด  [2014-07-18 14:10:48]  [More...]
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2014-07-10 15:42:44]  [More...]
  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  [2014-07-10 15:16:12]  [More...]
  บริษัท บี ซีรีส์ จำกัด  [2014-07-10 15:07:28]  [More...]
  Diamoner  [2014-07-08 15:22:56]  [More...]
  บริษัท สินมิตร จำกัด  [2014-07-07 13:41:42]  [More...]
งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ที่ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.
โครงการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย กิจกรรม “วันการตลาด 56″
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด”
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา กิจกรรม “ค่ายอบรมผู้นำ” ของนักศึกษาระดับ ปวช. ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์