เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานวันปิดกิจกรรม  [2014-02-04]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2013-12-10]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2013-11-22]  [More...]
  โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค  [2014-08-29 16:17:54]  [More...]
  โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค  [2014-08-29 16:00:23]  [More...]
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)  [2014-08-29 15:49:34]  [More...]
  บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด  [2014-08-29 15:30:40]  [More...]
  บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด  [2014-08-26 13:09:37]  [More...]
  บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด  [2014-08-26 13:00:44]  [More...]
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์  [2014-08-22 10:11:23]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:14:09]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:22:06]  [More...]
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด  [2014-08-22 09:26:28]  [More...]
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย กิจกรรม”วิจัยชั้นเรียน”
50 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม “นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ปฏิทินเหตุการณ์