เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
  งานจูเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรม “ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด”
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
โครงการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยกิจกรรมแข่งขัน “การทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4″
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการ) กิจกรรม “รวมใจภักดิ์รักการอ่าน”
โครงการคนดีศรีดุสิต กิจกรรม “อบรมธรรมะ”
โครงการคนดีศรีดุสิต “กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และกิจกรรม วันแห่งชัยชนะ”

  สมัครงาน


  รับสมัครพนักงาน บริษัท สยามราชธานี จำกัด  [2015-04-28 14:44:37]  [More...]
  รับสมัครงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด  [2015-04-27 09:49:08]  [More...]
  รัลสมัครพนักงาน บริษัท คลับ 21 (ประเทสไทย) จำกัด  [2015-04-21 15:38:51]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน หจก.ย.ย่งฮะเฮง  [2015-04-09 11:33:27]  [More...]
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS  [2015-04-09 11:24:56]  [More...]
  รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [2015-04-02 15:59:25]  [More...]
  รับสมัครงาน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  [2015-04-02 10:33:46]  [More...]
  รับสมัครงาน ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม  [2015-03-30 15:22:04]  [More...]
  รับสมัครงานบริษัท เอ็ม ซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  [2015-03-26 10:50:30]  [More...]
  บริษัท เบสท์ รีฟัน จำกัด  [2015-03-17 14:17:30]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์