วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

  เรือสำเภา

     ด้วยเหตุที่ เรือสำเภา เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายกันในสมัยโบราณ

ดังนั้นดุสิตพณิชยการในฐานะที่เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์จบออกไปประกอบอาชีพ

ทางการค้าขาย จึงได้เชิญรูปเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

(Tel).0-2246-8342-3
(Fax).0-2246-8344

  คติพจน์สถาบัน

       ล้ำหน้าวิชาการ

       ชำนาญปฏิบัติ

       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

       ดำรงวัฒนธรรมไทย

  สีประจำสถาบัน

 สีขาว

 สีฟ้า

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558  [2015-09-18]  [More...]
  ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ  [2014-11-07]  [More...]
  ค่ายอบรมผู้นำ  [2014-11-07]  [More...]
  การลงบัญชีทหารกองเกิน...การรับหมายเรียกเข้ารบราชการทหาร...ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  [2014-08-26]  [More...]
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557  [2014-07-29]  [More...]
  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  [2014-07-29]  [More...]
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  [2014-06-30]  [More...]
  งานซีเนียร์มีทติ้ง 2556  [2014-02-04]  [More...]
การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมผูนำนักศึกษา กิจกรรม ค่ายภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ได้มอบหมายให้อาจารย์สุวิทย์ เฉยสอาด เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช 3 อย่างมีคุณภาพ
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กราฟิกดีไซน์”

  สมัครงาน


  มหาวิทลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน  [2016-08-25 16:10:30]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท ไลท์ติ้งเฮ้าส์(ทองหล่อ) จำกัด  [2016-08-25 16:01:38]  [More...]
  รับสมัครพนักงานบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  [2016-08-25 15:54:56]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท Thechef catering  [2016-08-25 15:43:25]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  [2016-08-25 15:37:01]  [More...]
  รับสมัครพนักงาน บัริษัท โพคานิ จำกัด  [2016-08-25 15:26:34]  [More...]
  โปรเฟสชั่นเนลวัน รับสมัครพนักงาน  [2016-08-16 15:19:06]  [More...]
  รับสมัครนักเรียนเข้าทำงานบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด  [2016-08-16 15:11:39]  [More...]
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  [2016-08-09 14:02:43]  [More...]
  รับสมัคร พนักงาน บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแดนท์ จำกัด  [2016-08-08 15:25:58]  [More...]

  ปฏิทินเหตุการณ์