You are currently viewing ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้
ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้

ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้

ชุดอะไรก้เรียนได้

ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้

#ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้

#เรียนออนไลน์ผ่านระบบGoogleMeet

#โรงเรียนก็อยากไป_แต่ต้องห่างไกลโควิด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตามเขตพื้นที่สีแดงเข้ม
โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

#อดทนนะหนู_ครูรู้ว่าอยากเข้ามาเรียน

ใส่ความเห็น