โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ ปวช.2 อย่างมีคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาระดับ ปวช.2 ไปทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 8, 9 และ10 พฤศจิกายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

IMG_8620 IMG_8627 IMG_8646 IMG_8631 IMG_8633 IMG_8677 IMG_8717 IMG_8722 IMG_8791 IMG_8800

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>