งานตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 1-3 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ครั้งที่1   วันที่ 11 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชการ โดยฝ่ายปกครองร่วมกับสำนักงานอนามัยเขตราชเทวี นำนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 จำนวน 6 ห้อง และชั้น ปวช. ปีที่  2 จำนวน 4 ห้อง มาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามในการใช้สารเสพติดของนักศึกษา

IMG_1466 IMG_1474

 

ครั้งที่ 2   วันที่ 12 มิถุนายน 2556  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชการ โดยฝ่ายปกครอง นำนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง และชั้น ปวช. ปีที่  2 จำนวน 5ห้อง มาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามในการใช้สารเสพติดของนักศึกษา

IMG_1471 IMG_1488

 

 

ครั้งที่ 3  วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชการ โดยฝ่ายปกครอง นำนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1  และชั้น ปวช. ปีที่  2 ที่เหลือทั้งหมด มาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามในการใช้สารเสพติดของนักศึกษา

IMG_1825 IMG_1486

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>