ดุสิตพณิชยการ

เลือกเรียนพาณิชย์ เลือกดุสิตพณิชยการ

เพราะที่ดุสิตพณิชยการ เราจริง
จังกระทั่งเรื่องเล่น ๆ

หลักสูตร ปวช.

ปวช. เปิดสอน 4 สาขา ดังนี้
เทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การบัญชี และ การโรงแรม

หลักสูตร ปวส.

ปวส. เปิดสอน 4 สาขา ดังนี้
เทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด การบัญชี และ การโรงแรม

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าเล่าเรียนในระดับและสาขาต่าง ๆ ชองวิทยาลัยฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ที่วิทยาลัยฯ มีให้อย่ารีรอจนถึงวินาทีสุดท้าย ดูรายละเอียดคลิกเลย

“ทำไมต้องเลือก ดุสิตพณิชยการ”

ที่ดุสิต เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม รวมไปถึงทักษะอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงานในอนาคต
เรามุ่งเน้นสร้างนักศึกษาที่ทำงานได้ ทำงานเป็น คิดเป็น ดังจะให้ได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมากอย่างมากมาย
Tanayong kongyai

ดุสิตพณิชยการ

วิสัยทัศน์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจ

  1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. ผลิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพในแก่สังคมและตลาดแรงงาน 
  3. ส่งเสริมการวิจัย สร้างสื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับชาติ 
  4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม

HIGHLIGHT

รายงานผู้สำเร็จการศึ
survey
แบบสำรวจข้อมูลผู้สำเ
SAR 64
บทสรุปผู้บริหาร รายง
SAR 63
บทสรุปผู้บริหาร รายง
5 โปรแกรมน่าใช้
เวลาไปเที่ยวแล้วถ่าย
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ความจุของหน่วยความจำ
ความจุของหน่วยความจำ
การใช้งาน E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet
การใช้งาน E-mail เพื
ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้
ชุดอะไรก็เรียนออนไลน

บรรยากาศภายใน

วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในและนอกวิทยาลัย อาทิเช่น ห้องเรียนมัลติมีเดียทุกห้อง Wifi ห้องสมุด ห้องประชุม และภายนอกเช่นห้องสมุดกรุงเทพ สวนสาธารณะ ห้างร้านต่าง ๆ  รพ.

NEWS UPDATE

รายงานผู้สำเร็จการศึกษา จากการบ่มเพาะ ที่ได้เป็นผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ อ่านต่อ
survey
แบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้เป็นผู้ประกอบการ ทำแบบสำรวจ อ่านต่อ
SAR 64
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการประเมิน 2564 Download อ่านต่อ
SAR 63
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการประเมิน 2563 Download อ่านต่อ
การใช้งาน E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet
การใช้งาน E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ทางฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอชี้แจงนักศึกษาเรื่องการเข้าใช้งาน Email วิทยาลัยฯ อ่านต่อ
ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้
ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้ #ชุดอะไรก็เรียนออนไลน์ได้#เรียนออนไลน์ผ่านระบบGoogleMeet#โรงเรียนก็อยากไป_แต่ต้องห่างไกลโควิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการต อ่านต่อ

DUSIT ACTIVITY

ป้ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร
DCC จัด #กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในยุค New Normal Previous Next เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในย อ่านต่อ
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษ อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2
ชมรมอาสายุวกาชาด DCC จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามรอย พระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาล ที่9 ครั้งที่ 2 Previous Next ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2363 ณ ศูนย์การเรียนร อ่านต่อ
กิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู ปีการศึกษา 2562 Previous Next เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้จัดกิจกรรมระลึกถึง อ่านต่อ
พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563
พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563 Previous Next เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 256 อ่านต่อ

ติดต่อเราได้ที่