วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

Home>>ตรวจสอบผลการศึกษา

ตรวจสอบผลการศึกษา Username:
Password:

   ประกาศ

 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบ Payin ได้
ดาวน์โหลด

 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าประเมินได้ที่น่ี่ Click

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการกำหนดลงทะเบียนซ่อม