วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

Home>>รับสมัครงาน

โปรเฟสชั่นเนลวัน รับสมัครพนักงาน

โปรเฟสชั่นเนลวัน รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง Telesales

คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบรูณ์ขึ้นไป -35 ปี
วุฒิตั้งแต่ ม.6,ปวช.,ปวส.,
สนใจติดต่อ โปรเฟสชั่นเนลวัน เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กกม. 10400 Tel. 02 612 2161 #1132

 

< ย้อนกลับ

ถัดไป >