วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

Home>>ข่าวประกาศ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ?กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560?

21 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ?กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560?

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดกิจกรรม ?กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 ? 18 สิงหาคม 2560โดยมีพิธีเปิด ? ปิดกีฬาสีในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สนามวิทยาลัยฯดุสิตพณิชยการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชญ์ รัตนเพียร เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัดและยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 

< ย้อนกลับ

ถัดไป >