วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,dcc,ดุสิต

Home>>ข่าวประกาศ

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

30 มิถุนายน 2560

โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

< ย้อนกลับ

ถัดไป >