โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่  26 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยฝ่ายติดตามผลการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2,3 ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการปฏิบัติทางการเรียนบริหารธุรกิจ

DSCN5387 DSCN5388 DSCN5389 DSCN5390 DSCN0501DSCN5392

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>